Ceník
(ke všem níže uvedeným cenám je účtováno 21% DPH)

Překladatelské služby
Sazba za jednu normostranu (1 NS = slova + znaky bez mezer :1 800)
Den převzetí a den odevzdání není započítáván do celkového počtu dní určených k vyhotovení překladu.

Základní jazyková skupina (angličtina, němčina, italština, francouzština, ruština)
překlad z českého do cizího jazyka
350,-
překlad z cizího do českého jazyka
340,-
překlad z cizího do cizího jazyka
+100%

překlad hesla z jazyka do jazyka

  • odborný text
5,- Kč/slovo
  • běžný text
5,- Kč/slovo
I. Zvláštní jazykové skupiny (slovenština, maďarština, polština, španělština, ukrajinština, holandština)
překlad z českého do cizího jazyka
399,-
překlad z cizího do českého jazyka
390,-
II. Ostatní evropské jazyky
individuální sazby dle rozsahu zakázky
III. (arabština, čínština, japonština, hebrejština)
individuální sazby dle rozsahu zakázky
min. 1.200,-

Soudně ověřené překlady

úřední listiny (vysvědčení, rodné listy atd.)

překlad z českého do cizího jazyka
355,-
překlad z cizího do českého jazyka
345,-

smlouvy

překlad z českého do cizího jazyka

395,-
překlad z cizího do českého jazyka
385,-

Korektura textu kvalifikovaným rodilým mluvčím
překlady určené pro tisk
199,-
revize textu bez soudního ověření
290,-
V případě textů určených do tisku (výroční zprávy, katalogy, promotions atd.) je nutné provést korekturu rodilým mluvčím.

Příplatky
vypracování na PC se zvláštní grafickou úpravou (tabulky, grafy atd.)
10 - 50 %
Rychlostní příplatky
vyhotovení překladu do 24 hodin (dle počtu NS)
30 – 100 %
rozsáhlé dokumenty vyhotovené v krátkém časovém termínu
individuálně
Množstevní slevy
jednorázová zakázka nad 100 NS
- 5 %
jednorázová zakázka nad 500 NS
- 7 %

 

Tlumočnické služby

Konsekutivní tlumočení (platí pro základní jazykovou skupinu, ostatní dle dohody)
1 hodina konsekutivního tlumočení
599,-
1 den konsekutivního tlumočení (8 hod. pracovní doba)
4.800 - 7.800,-

cena zahrnuje dopravu, nezahrnuje ubytování

účtována je nejméně polovina pracovního dne (4 hodiny)

objednavatel zajišťuje tlumočníkovi na vlastní náklady stravu (polopenze) a ubytování běžného standartu

za každou hodinu přesahující 8 hodinovou pracovní dobu je účtován 15% příplatek

1 den tlumočení v zahraničí
od 6.500,-
objednavatel zajišťuje tlumočníkovi na vlastní náklady stravu (polopenze) a ubytování běžného standartu
náklady spojené s pojištěním tlumočníka jsou hrazeny společností Babel
Tlumočení svateb
2500,-
Simultánní tlumočení
1 den simultánního tlumočení (dva tlumočníci)
18.000,-

za každou hodinu přesahující 8 hodinovou pracovní dobu je účtováno 15% z celkové částky

objednavatel zajišťuje tlumočníkovi na vlastní náklady stravu (polopenze) a ubytování běžného standartu

v případě, že tlumočnické služby budou vykonávány mimo sídlo společnosti BABEL. CZ (České Budějovice) činí náklady spojené s dopravou 9,- Kč/1 km

za každou hodinu přesahující 8 hodinovou pracovní dobu je účtován 15% příplatek


Příplatky
tlumočení v sobotu
50 %
tlumočení v neděli a o svátcích
100 %

 

Tlumoceni a preklady k Vasim sluzbam