Korektury
Tvorba WWW
Korektury
Prekladatelske sluzby
Tlumocnicke sluzby

Ptáte se, kdy je vhodné využít služby rodilého mluvčího, který provede tzv. korekturu rodilým mluvčím či korekturu bohemistou?

Korektura rodilým mluvčím:

  1. Váš dokument jste si přeložili sami, či někdo z Vašich zaměstnanců a nejste si zcela jisti jeho jazykovou správností a „čistotou“, vhodně použitou gramatikou či frazeologií.
  2. Váš dokument je určen do tisku, nebo je vizitkou Vaší společnosti, obvykle se jedná o:

Korektura rodilým mluvčím neznamená, že výchozí překlad není správny, či obsahuje chyby, jak se mnozí klienti domnívají. Tato korektura slouží zejména k „doladění“ jazykových niancí, které i vynikající překladatel v určitém oboru nemusí vždy dokole znát. Po korektuře rodilým mluvčím nelze rozpoznat, že se jedná o překlad, obsahuje veškeré jazykové zvyklosti daného jazyka, včetně použití správné odborné terminologie.

Korektura bohemistou:

Vytvořili jste reklamní materiál o Vašich výrobcích, přesně víte, jakou mají funkci a jakým zákazníkům je nejlépe jej nabídnout, ale text Vám připadá trochu „neučesaný“? Tlačí Vás čas a nechcete se výchozím textem dále zabývat?

Vytvořili jste webové stránky a máte pocit že věty jsou příliš dlouhé, nezajímavé, nedokáží dostatečně zaujmout?

V tuto chvíli je nejlepším rozhodnutím využít korekturu bohemistou, který zajistí správnost textu jak z hlediska gramatického tak z hlediska smysluplného uspořádání vět.

Tlumoceni a preklady k Vasim sluzbam